Skatterådgivning

Skatterådgivning

Att flytta utomlands och bosätta sig i ett annat land är ett stort steg. Du bör förbereda dig väl, besöka det aktuella landet flera gånger och, om möjligt, försök lära dig grunderna i landets språk.

Ifall av pensionering utomlands är det av största vikt att du sätter dig in i frågor som berör din pension:

Vi på City & Country Homes samarbetar i Sverige med Sparsam Skatt för skatterådgivning. Vi har även samarbete med lokala skatterådgivare i de länder vi arbetar med. För NHR status i Portugal har vi samarbete med svensk advokat på plats i Portugal för NHR rådgivning och NHR ansökan hos de portugiska myndigheterna.

Sparsam Skatt
Besöksadress: Storkyrkobrinken 2 (Gamla Stan) Stockholm 
Postadress: Box 2082 
103 12 Stockholm 

Tel: +46(0)8-651 92 00
E-mail: info@taxzero.se
Hemsida: www.sparsamskatt.se