Personuppgiftspolicy

Hur Fastighetsbyrån City & Country Homes hanterar dina personuppgifter enligt Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj 2018 i Sverige och resten av EU/EES-området.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Fastighetsbyrån City & Country Homes behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Namn
Kontaktuppgifter (adress, telefon- och/eller mobilnummer, e-postadress)
Pass och id-kort (endast vid förfrågan av lediga objekt på nybygge till byggherre utomlands, där vissa byggherrar kräver kopia av pass och id-kort, samt kundkategorier beskrivna under personnummer)
Personnummer (gäller endast för säljare/uppdragsgivare genom ett uppdragsavtal och köpare)

Varifrån får Fastighetbyrån City & Country Homes dina personuppgifter?

Genom cchomes.se objektssidor, som även är länkade från bostadsportaler som mowido.se, blocket.se, bovision.se, hittahem.se och booli.se, undersidorna Intresseanmälan och Kontakta oss på cchomes.se, samt genom e-post och telefonkonversation.

I vilka syften behandlar vi dina personuppgifter och vad är den juridiska grunden för dessa behandlingsaktiviteter?

För att säkerställa att kund som Fastighetsbyrån City & Country Homes har en dialog med representerar sig själv som person eller genom representant och när detta är säkerställt kan Fastighetsbyrån City & Country Homes lämna ut personlig och detaljerad information från uppdragsgivaren; säljare, företag och byggherre, om en fastighet eller lägenhet som Fastighetsbyrån City & Country Homes förmedlar.

För att kunna erbjuda förslag på fastigheter och lägenheter efter den information kunden har lämnat till Fastighetsbyrån City & Country Homes som pris, boarea, biarea, tomtstorlek, terrass/balkongstorlek, väderstreck, geografisk placering, avkastningsmöjligheter och specifika krav på ex. mark.

Juridiska grunden är att uppdragsgivaren ska veta vem Fastighetsbyrån City & Country Homes lämnar ut information till. Utlämnad information är inte juridiskt bindande för kunden, förutom att viss information ej får föras vidare av kunden till tredje part, som ex. årsredovisning från företag. Fastighetsbyrån City & Country Homes informerar om vilken information som ej får föras vidare till tredje part.

Rätt till åtkomst

Kunden har rätt att på begäran få en kopia av personuppgifter som Fastighetbyrån City & Country Homes behandlar.

Rätt till radering

Kunden har rätt att begära att Fastighetsbyrån City & Country Homes raderar personuppgifter utan onödigt dröjsmål om personuppgifterna inte längre behövs för sina syften för vilket de ursprungligen inhämtades.