Köpa bostad utomlands

Att tänka på när det gäller bostadsköp utomlands

Med välplanerad förberedelse och genomförande lyckas ett bostadsköp utomlands. Vi tar upp tre viktiga frågor som enligt oss bör beaktas innan du sätter igång.

Den första frågan du ställer dig själv är vilket syfte ditt blivande bostadsköp har. Anledningen till att vi så starkt påpekar detta är för att i möjligaste mån undvika ett eventuellt impulsköp som kan påverka din ekonomi, familj och framtid ofördelaktigt. Tänker du bosätta dig utomlands på grund av arbete, familjeskäl, framtida pension eller om köpet skall betraktas som en kapitalinvestering eller semesterbostad, kan du läsa vidare.

Om ditt bostadsköp skall vara en kapitalinvestering så är det mycket viktigt att ta hänsyn till pris och geografisk placering. Om du däremot ser det som din blivande fast adress eller semesterbostad - det man ofta benämner som andra hem - kan dina personliga preferenser och känslor till stor del dominera. Om man vill köpa både och, alltså en semesterbostad och se det som en investering, skall man lägga sig mittemellan köp av ett andra hem och en investering i fråga om pris och geografisk placering. Är det för att förbereda boende inför en förestående pensionering utomlands kommer andra viktiga frågor in i bilden. Hur fungerar ditt sociala skyddsnät, dvs. vård och samhällsservice? Hur och var beskattar du den svenska pensionsutbetalningen från staten och privata pensionsföretag? Kan du behålla eller till och med förbättra din livskvalitet och livsstil? Du kanske måste tänka om och välja ett annat land för din pensionering med liknande möjligheter till avkoppling och rekreation.

Nästa fråga du bör ställa dig är hur du tänkt dig att finansiera ditt köp. Enklaste lösningen är egen finansiering, men denna är för få en möjlighet. Om du anser att du har en möjlighet och du har idéer om att tömma alla dina tillgodohavanden, behöver du antagligen rådgivning för att hitta en lämplig ekonomisk lösning för just dig. Oftast är det bättre för dig som svensk medborgare att finansiera ditt bostadsköp i Sverige. Det ger dig en trygghet och oftast bättre låne- och räntekostnader än de lokala bankerna i det aktuella landet. I vissa av de länder som vi arbetar med kan du överhuvudtaget inte låna som utländsk medborgare, vilket inte är likhetstecken med att du inte kan finansiera ditt köp utanför det aktuella landet. Det är bra att öppna ett lokalt bankkonto i den lokala banken för att täcka samfällighetsavgifter etc. där du för över pengar från ditt svenska bankkonto. Vi samarbetar med ett flertal stora banker i respektive land angående Finansiering. De kan ge dig råd och vägledning för ditt bostadsköp utomlands.

Den tredje viktiga frågan är vilket juridiskt skydd du behöver som utländsk köpare av en bostad. Här skiljer sig reglerna beroende på i vilket land bostaden är belägen och om det är lägenhet eller hus. Ett lands regler är inte det andra lik utan ser i regel helt olika på köpeavtal, säljaransvar, köparansvar och andra juridiska avtal och skyldigheter. Vissa grunddrag kan vara likartade såsom kravet på oberoende notarie, som gäller i exempelvis Frankrike, Italien, Monaco, Portugal och Spanien. Köpprocessen i de länder vi arbetar med står angivna under Landsinformation och välj det land du vill ha information om. Vi kan noggrant gå igenom varje enskilt lands specifika juridiska regler vid köp av ett hus eller lägenhet för dig. Det viktiga är att du förstår vad du skriver under. Oftast överskattar man sina egna språkkunskaper – gör inte det! Är det något du känner att du inte helt förstår bör du få ditt köpekontrakt och andra avtal översatta av en auktoriserad översättare. Vi rekommenderar dessa internationella juridiska rådgivare och översättare, se i undermenyn Juridisk rådgivning.