Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

De tillfällen du kan behöva juridisk rådgivning i en bostadsaffär och speciellt vid köp av en bostad utomlands är i samband med depositionsavtal, köpekontrakt och andra former av avtal. I vissa länder, som Portugal och Spanien, är det ett måste för att skydda dig som köpare.

Det är viktigt att du förstår alla dokument du skriver under och att du vet vilka villkor som gäller. Ofta tror man att man har förstått allt, även det finstilta som står längst ner. Det blir aktuellt redan vid depositionsavtalet att du fullständigt förstår vilka skyldigheter och rättigheter som gäller för att fullfölja och kunna avsluta ett eventuellt köp.

I ett flertal länder - som i Frankrike och Italien - regleras alla köpeavtal av en notarie. I Frankrike och Italien ska du som köpare dessutom intyga med din underskrift i köpekontraktet att du har förstått vad som står i kontraktet. Därför är det i Italien obligatoriskt att få slutkontraktet översatt av en till notarien ansluten översättare, där du som köpare betalar för översättningen.

De lokala byggföretagen och registrerade fastighetsmäklare som vi samarbetar med, följer de lagar och förordningar som gäller i landet. Det kan även tillkomma lokala avvikelser och servitut. Det är köparens ansvar att förstå och acceptera avtalet. För de länder där det inte är krav på en översättning är likväl en översättning att föredra. En översättning av en auktoriserad översättningsbyrå i Sverige är väl spenderade pengar och skyddar dig från obehagliga överraskningar.

Vi samarbetar med nedanstående auktoriserade översättningsbyråer.

Franska Gruppen KB (Språk: franska, engelska) Rundelen 3 211 36 Malmö Tel. 040-12 00 41 Fax 040-23 73 61 Mobil 0707-51 60 12 E-post: franska.gruppen@swipnet.se

Salinder Språkservice AB (Språk: engelska, franska, nederländska, spanska) Järnvägsgatan 53 216 16 Limhamn Tel. 040-611 48 80 Fax 040-611 48 90 e-post: xpress@salinder.se

Även om du förstått avtalet, kan det förekomma situationer före eller efter köpet som du behöver ha ett juridiskt utlåtande om t.ex. servitut. Vi samarbetar med ett antal jurister med stor erfarenhet av juridiskt biträdande i frågor med internationell anknytning och även med svenska jurister, även lokalt registrerade, på plats i de länder vi arbetar med. För råd och biträdande i ett specifikt avtal vid köp av bostad utomlands, kontaktar juristen en advokat på den aktuella orten som denne samarbetar med. De jurister vi samarbetar med har ett brett kontaktnät utomlands.

Kontakta oss via e-post eller ring ifall ni behöver juridisk rådgivning.