Finansiering

Finansiering

Innan du beslutar dig för köp av bostad utomlands, är det viktigt att du har finansieringen färdig och kanske till och med innan man överhuvudtaget går in i ett aktivt sökande. Härmed vet du vilka priser du kan acceptera på den lokala bostadsmarknaden i det tilltänkta landet. Glöm ej att det tillkommer omkostnader vid ett köp utomlands. Omkostnader vid köp i de länder vi arbetar med står angivna under Landsinformation och välj det land du vill ha information om.

Kontakta gärna din finansiella privatrådgivare eller kontakta oss på City & Country Homes. Vi på City & Country Homes har kontakt till banker och s k ”Mortgage Brokers” i de länder vi arbetar med. I vissa länder som Italien och USA går man till en s k ”Mortgage Broker”, bolånemäklare.

Finansiering sköts oftast bäst och tryggast i Sverige i en svensk bank. I en del av de länder, ex. Italien, vi arbetar med, kan man överhuvudtaget inte låna pengar som utländsk medborgare och här blir valet ganska enkelt. För bostäder i Frankrike är det däremot möjligt att låna pengar på en svensk bank på plats och det förutsätter dock att du är kund i denna bank i Sverige. Bäst ränta får man för närvarande vid lån i Sverige. En kombination av svenska och utländska lån kan vara ett alternativ. Lån med fastighet som säkerhet ger, som alltid, bäst låneränta och lånevillkor.

Våra samarbetspartners, utländska och svenska banker, kan djupare gå in på hur man kan lägga upp sin finansiering. Anledningen till detta är främst att de lösningar som finns, är väldigt individuellt anpassade. Vi på City & Country Homes samarbetar med ett flertal lokala banker och s k ”Mortgage Brokers” i de länder vi förmedlar bostäder i, samt några enstaka svenska banker med utlandskontor. Vi kan försäkra er om att de kontaktpersoner på de banker vi samarbetar med kommer att göra allt för att finna en så bra, sund och ekonomisk lösning som möjligt för din bostadsfinansiering utomlands. Med sund menar vi att ett köp skall innebära att du finner en balans i din bostadsfinansiering mellan sparkapital och lån.